IMSP Policlinica ACSR


Policlinica este o instituţie curativ-profilactică de sine stătătoare în componenţa ACSR, menită să asigure asistenţă medicală de ambulator angajaţilor organelor publice centrale de Stat, personalului diplomatic, participanţilor şi invalizilor celui de al II Război Mondial, participanţilor la lichidarea avariei de la «Cernobîl» şi altor persoane cu funcţii de răspundere.
Conform Regulamentului de activitate, Policlinica asigură următoarele tipuri de asistenţă şi servicii medicale:

 • urgenţa la etapa prespitalicească;

 • Policlinica este o instituţie curativ-profilactică de sinestătătoare în componenţa ACSR, menită să asigure asistenţă medicală de ambulator angajaţilororganelor publice centrale de Stat, personalului diplomatic, participanţilor şi invalizilor celui de al II Război Mondial, participanţilor la lichidarea avariei de la «Cernobîl» şi altor persoane cu funcţii de răspundere.
  Conform Regulamentului de activitate, Policlinica asigură următoarele tipuri de asistenţă şi servicii medicale:

  • urgenţa la etapa prespitalicească;
  • asistenţa medicală primară;
  • asistenţa medicală specializată de ambulator, inclusiv stomatologică;
  • servicii medicale de înaltă performanţă;
  • îngrijiri medicale la domiciliu.

  În componenţa Policlinicii ACSR activează următoarele secţii şi subdiviziuni medicale:

  Centrul Medicilor de Familie

  Şef D-na Grigoriţă Claudia, telefon 251-524.
  CMF asigură asistenţă medicală primară contingentului arondat conform prevederilor Programului Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi include activităţi de profilaxie, de consultanţă, cu scop curativ şi de suport, orientate spre satisfacerea necesităţilor de sănătate ale contingentului arondat.

  Secţia specializată de profil terapeutic.

  Şef secţie D-na Chircă Lucia, telefon 251-532.
  Asigură asistenţa medicală specializată de ambulator în cazul maladiilor terapeutice prevăzute de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Se acordă de către medicul specialist de profil şi include toate activităţile, inclusiv organizator-medicale, ce ţin de competenţa specialistului şi sînt prevăzute în actele normative de Ministerul Sănătăţii.

  Secţia specializată de profil chirurgical.

  Şef secţie D-na Guţu Lucia, telefon 251-540.
  Asigură asistenţă medicală specializată de ambulator în cazul maladiilor chirurgicale cu efectuarea suplimentară a manoperelor medicale specifice stabilite în anexa nr. 3 la Programul Unic.

  Secţia asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească.

  Şef secţie Scutelnic Didina, telefon 22-16-70.
  Asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească se acordă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, conform prevederilor Programului Unic şi includ activităţi orientate spre stabilizarea parametrilor fiziologici vitali ai pacientului.

  Laboratorul

  Şef D-na Ursu Natalia, telefon 251-551. Asigură servicii paraclinice de înaltă performanţă specificate în anexa nr. 4, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul Unic. Sînt posibile la prescrierea medicului în conformitate cu modul şi condiţiile stabilite de Normele metodologice.

  Secţia diagnostic funcţional.

  Şef secţie D-na Volovei Maria, telefon 251-546. Asigură servicii de înaltă performanţă conform prevederilor Programului Unic.
  Secţia este dotată cu utilaj medical performant care asigură servicii medicale la standarde europene prestate de personal medical competent.

  Secţia radiologic.

  Şef secţie — Bolohan Viorica, telefon 251-513. Asigură servicii medicale: examene:
  radiologice profilactice
  exploarări radiologice ale tubului digestiv
  irigoscopii
  radiografii craniofaciale
  radiografii osteoarticulare
  radioscopii şi radiografii pulmonare
  urografii.

  Secţia fizioterapie şi recuperare medicală.

  Şef secţie — Ciobanu Raisa, telefon 251-554. Oferă consultaţie şi tratamente: electroterapie, curenţi diadinamici; galvanizare, curenţi de medie frecventă diadinamici; sinosoidali modulaţi, interferenţiali, ultrasunete; magnitodiaflux, stimulări electrice; laser-terapie; masaj şi reflexoterapie; gimnastică medicală; extensii subacvatice.

  Secţia stomatologie

  Şef secţie — Calin Olga, telefon 251-548. Serviciul stomatologie acordă asistenţă stomatologică calitativă:
  chirurgie (extensii, incizii în abcese şi supuraţii)
  igienă orală (detartrag, periaj)
  protetică: cimentări şi ablaţii, punţi, reparaţii şi retuşuri, proteze.
  terapie carii (plombe, tratament de canal, devitalizare)

http://www.moldova.md
http://prm.md
http://parlament.md
http://justice.md
http://turism.md