Întreprinderea de Stat ”Medisan”

Întreprinderea de Stat „Medisan” a fost fondată în baza Ordinului Cancelariei de Stat nr. 143-A din 17 decembrie a.1998 și Hotărîrea Guvernului nr. 1496 din19 noiembrie 2002, în scopul elaborării cadrului normativ de activitate a instituțiilor sanatoriale ale Republicii Moldova , amplasate pe teritoriul Ucrainei, ce ar corespunde actelor legislative ale acestor țări privind recunoașterea dreptului Republicii Moldova asupra patrimoniului amplasat pe teritoriul acestei țări.
Principalele genuri de activitate: activitatea instituțiilor sanatorial curative, amplasate pe teritoriul Ucrainei.

http://www.moldova.md
http://prm.md
http://parlament.md
http://justice.md
http://turism.md