Aparatul Asociației

Direcţia ACSR este organul de dirijare şi coordonare a instituţiilor subordonate. În cadrul direcţiei activează următoarele servicii: 

  • Administrare
  • Calitate
  • Economico-financiar şi contabil
  • Desfacere a biletelor de tratament
  • Juridic

Aceste servicii contribuie la realizarea activităţii curativ-profilactice, sanatoriale şi de recuperare a instituţiilor din cadrul Asociaţiei, la promovarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor calitative acordate în cadrul acestor instituţii, axate pe perfectarea continuă a culturii calităţii, la realizarea sarcinilor prevăzute în actele legislative, directivele organelor ierarhic superioare şi a strategiei de dezvoltare a ACSR.Strategia de dezvoltare a ACSR este parte componentă a politicii social-economice a statului, direcţionată spre dezvoltarea sistemului sănătăţii din ţară, în care sînt concretizate scopurile şi priorităţile de baza, expuse în Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării - bunăstarea poporului”, în Strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei (SCERS), în Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, în Politica Naţională de Sănătate, în Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 şi în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.

http://www.moldova.md
http://prm.md
http://parlament.md
http://justice.md
http://turism.md