Istoria Centrului de Sănătate Publică al Asociaţiei Curativ – Sanatoriale şi de Recuperare

Centrul de Sănătate Publică al ACSR a fost organizat în anul 1977, conform ordinului Nr.475 din 09 septembrie 1977, în baza secţiei sanitaro-epidemiologice a spitalului ACS a Cancelariei de Stat R. Moldova. C-a secţie sanitaro - epidemiologică a funcţionat din data de 17 decembrie 1970 şi a avut în componenţa sa un medic epidemiolog de încredere - Dna Polişciuc O.V., medic cu categoria de calificare întîi şi doi asistenţi al meducului – D-le Vitiuc V.N. şi Bantiuc A.G.

La început instituţia a fost dislocată în clădirea fostului laborator al policlinicii ACS şi ocupa 6 încăperi megieşe, dintre care trei pentru laborator. Actual încăperile Centrului de Igienă şi Epidemiologie sunt amplasate în incinta Policlinicii (blocul nou construit) ACSR a Aparatului Guvernului Republicii Moldova.

Primul medic şef a Staţiei Sanitaro – Epidemiologice a fost Dl Beleavschi V.V.– medic sanitar, cu categoria de calificare întîi; care a participat la reorganizarea secţiei sanitaro – epidemiologice a spitalului în Staţia Sanitaro – Epidemiologică sinestătătoare a direcţiei, ca medicină ramurală formată întru organizarea serviciului sanitaro – antiepidemic contingentului de populaţie închis. Conform ordinului nr.1 din 19.12.1977 pe instituţie au fost angajaţi la lucru trei medici şi doi asistenţi a medicului. Actualmente conducător al instituţiei este Dl Vladimir Brighidin, medic cu categoria de calificare superioară, cu titlul onorific „Om Emerit”.

Activitatea serviciului este axată spre ameliorarea sănătăţii contingentului arondat, prevenirea şi deminuarea morbidităţii generale, inclusiv infecţioase, parazitare şi profesionale, influenţei nocive a factorilor de mediu şi ocupaţional prin fortificarea (implimentarea) suportului legislativ şi normativ, organizarea şi monitorizarea măsurilor profilactice. Pentru realizarea scopului şi sarcinilor trasate eforturile au fost îndreptate spre realizarea măsurilor prevăzute de actele legislative, Hotărârilor Guvernului, Programelor Naţionale, documentelor normative, evaluarea şi elaborarea măsurilor adecvate de ameliorare a situaţiei sanitaro-igienice şi antiepidemice, perfecţionarea activităţii serviciului, sporirea activităţii în efectuarea supravegherii sanitaro-antiepidemice preventive şi curente.

Inspecţia sanitaro – igienică se petrecea asupra 16 obiective, printre care – 7 de alimentaţie publică şi 9 igiena comunală. Iniţial (1978), numărul total de cercetări constatau 240, partea specifică a cercetărilor cu folosirea metodelor de laborator constituiau 31,6%.

La expirarea primului an de activitate a CIE, nivelul morbidităţii a scăzut cu 16 cazuri de salmoneloză, 57 cazuri de dezinterie acută, 44 cazuri - rugeolă, 169 cazuri – gripă şi 390 cazuri IRVA. Pe parcursul ultimilor ani morbiditatea infecţioasă are un caracter stabil, sporadic şi se află sub nivelul indicilor republicani. Infecţii în grup şi cazuri consecutive nu s-au înregistrat. Ponderea acoperirii cu vaccin a contingentului decretat constituie 96%, ce prezintă un nivel înalt de protejare împotriva infecţiilor dirijabile.

La moment, după 30 ani de activitate, Centrul de Igienă şi Epidemiologie al ACSR este alcătuit din 5 subdiviziuni:

  • aparatul administrativ;
  • secţia sanitaro – epidemiologică;
  • laboratorul sanitaro – igienic;
  • laboratorul bacteriologic;
  • secţia de dezinfecţie profilactică şi de focare

Schema de personal al CIE include 37 de unităţi, inclusiv: 12 cu studii superioare, 15 cu studii medii medicale, 92% din colaboratori sunt cu categoria de calificare superioară.

Sub supravegherea sanitaro – epidemiologică permanentă se află 97 obiective, dintre care: unităţi economice cu profil alimentar – 27, obiective în igiena muncii - 2, obiective comunale – 61, instituţii medico-sanitare – 7.

Un rol determinant de influenţă asupra sănătăţii publice îl are starea sanitaro-igienică a mediului ambiant şi de viaţă. La acest capitol în ultimii ani se depun eforturi considerabile pentru ameliorarea stării sanitaro-igienice a obiectivelor mediului înconjurător şi reducerii acţiunii nefavorabile a factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei. Aşa dar, anual de către specialiştii instituţiei se efectuează circa 650 investigaţii a aerului încăperilor închise, 490 măsurători a factorilor fizici, microclimei şi iluminării, 210 măsurări a fonului radioactiv. Sub o supraveghere strictă-permanentă se află apeductele departamentale, care aprovizionează cu apă potabilă obiectivele de o însemnătate specifică. Specialiştii secţiei operative anual participă la efectuarea măsurilor de dezinfecţie a tutror surselor şi sistemelor de apeduct aflate la evidenţa CIE. În mediu se prelevează şi se cercetează la indicii sanitaro-igienici şi microbiologici circa 320 probe de apă.

Un compartiment special în activitatea CIE este pregătirea obiectivelor către deservirea delegaţiilor oficiale, care anual vizitează Republica Moldova. Către aceste măsuri sunt implicate şi un şir de obiecte care nu se află la evidenţă, însă sunt supuse controlului adăugător de către serviciul sanitaro-igienic al ACSR cu efectuarea invesigaţiilor de laborator. Laboratoarele CIE posedă un spectru larg de investigaţii sanitaro-igienice şi bacteriologice. Aici se implementează metode contemporane noi apărute în diagnosticarea diferitor agenţi patogeni. Printre numărul de investigaţii actuale se includ: bacteriologice – depistarea ureoplazmei ureolyticum micoplazmei hominis, Gardnerelei vaghinalis, disbacterioza; sanitaro-igienice - determinarea metalelor grele, nitriţi, nitraţi, pesticidelor în produsele alimentare etc. De la 1260 investigaţii efectuate în anul 1977 la moment în laboratoarele CIE se efectuează 29078 de investigaţii.

În mediu laboratoarele instutuţiei efectuează circa 32000 cercetări de laborator.

Un domeniu semnificativ în activitatea profilactică a serviciului reprezintă lucrul de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă. În conformitate cu Programului Naţional de educaţie pentru sănătate a populaţiei şi promovare a modului sănătos de viaţă de către specialiştii CIE în conlucrare cu alte servicii se efectuează un şir de măsuri organizator metodice şi instructive, orientate la ridicarea nivelului de cultură a populaţiei şi promovare a modului sănătos de viaţă, la menţinerea şi ameliorarea sănătăţii publice, prevenirea apariţiei maladiilor acute şi cronice, combaterea deprinderilor dăunătoare.

În data de 6 mai anul 2003 de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate a Ministerului Sănătăţii Centrului de Igienă şi Epidemiologie al ACSR i s-a eliberat „Certificat de acreditare” cu Nr. 0606.


Medic şef V. BRIGHIDIN
http://www.moldova.md
http://prm.md
http://parlament.md
http://justice.md
http://turism.md